Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello - Đề số 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

What _____ are your dogs? – They are black and white.

A.

colour

B.

yellow

C.

sunny

D.

weather

Câu 2

What is the---------- today?

A.

activity

B.

colour

C.

weather

D.

Câu 3

_________ many cats do you have?

A.

Why

B.

How

C.

What

D.

Câu 4

He is going out _____ his parents.

A.

on

B.

by

C.

with

D.

Câu 5

He often goes ___ school in the morning.

A.

to

B.

at

C.

x

D.
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069