Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án (số 3)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 06/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 6 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Odd one out

A.

stronger

B.

father

C.

brother

D.

teacher

Câu 2

Odd one out

A.

november

B.

march

C.

june

D.

Christmast

Câu 3

Odd one out

A.

first

B.

children

C.

second

D.

third

Câu 4

Odd one out

A.

make

B.

watch

C.

visit

D.

firework

Câu 5

Odd one out

A.

flower

B.

decorate

C.

clothes

D.

money

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069