Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 4 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Odd one out

A.

flat

B.

road

C.

cottage

D.

villa

Câu 2

Odd one out

A.

lane

B.

house

C.

road

D.

street

Câu 3

Odd one out

A.

quiet

B.

big

C.

pretty

D.

crowed

Câu 4

Odd one out

A.

always

B.

usually

C.

early

D.

often

Câu 5

Odd one out

A.

swimming

B.

morning

C.

fishing

D.

surfing

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069