Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2018 (Đề 2)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Choose the odd one out.

A.

fish

B.

bird

C.

ship

D.

dog

Câu 2

Choose the odd one out.

A.

on

B.

up

C.

down

D.

large

Câu 3

Choose the odd one out.

A.

they

B.

his

C.

their

D.

its

Câu 4

Choose the odd one out.

A.

classroom

B.

ruler

C.

library

D.

school

Câu 5

Choose the odd one out.

A.

old

B.

new

C.

stand

D.

small

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069