Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2018-2019

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Good/ morning/ , teacher/ .

A.

Good morning, teacher.

B.

Good, teacher morning.

C. D.

Câu 2

See/ you/ tomorrow/ .

A.

See tomorrow you.

B.

See you tomorrow.

C. D.

Câu 3

name/ What's/ your/ ?

A.

What's your name?

B.

What's name your?

C. D.

Câu 4

 is/?/ it/ What

A.

What is it?

B.

 What it is?

C. D.

Câu 5

is/ this/ ?/ What

A.

What this is?

B.

What is this?

C. D.
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069