Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ B1 số 11

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 06/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 3 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

……. occasions for congratulations.

A.

Birthdays that usually considered

B.

Usually considering birthdays

C.

Birthdays are usually considered

D.

That considered birtdays usually

Câu 2

Forty-niners … to California for gold in 1848.

A.

rushed

B.

are rushed

C.

have rushed

D.

rushing

Câu 3

In order for people to work together effectively, they need … each other’s needs.

A.

to be sensitive to

B.

is sensitive for

C.

sensitivity

D.

sensitive

Câu 4

It is good form to use the name of the person …...

A.

who are greeting

B.

you are greeting

C.

which you are greeting

D.

greeting for you

Câu 5

….. the promotion of health and helping people avoid injury and disease.

A.

to commit the Red Cross

B.

The Red Cross to commit

C.

Committed to the Red Cross is

D.

The Red Cross is committed to

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069